IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Kajetanach


Strona główna

Szanowni Państwo,
audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, rodzice i opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Słucham, więc potrafię: Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu".
Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

Organizatorzy konferencji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Komitet Nauk Klinicznych PAN.

Program konferencji jest adresowany zarówno do terapeutów, jak i do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Prezentowane wykłady będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym trzech obszarów oddziaływań specjalistów prowadzących rehabilitację dzieci korzystających z implantów ślimakowych.

Pierwszy z tych obszarów obejmuje zagadnienia związane z programowaniem procesora mowy, a zwłaszcza z interpretacją wyników badań diagnozujących funkcjonowanie drogi słuchowej pobudzanej elektrycznie. Umiejętność ta jest niezwykle przydatna terapeucie mowy do planowania i prowadzenia skutecznej rehabilitacji. Drugi omawiany obszar będzie dotyczył rozwijania umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem świadomości fonologicznej. Rozumienie struktury języka mówionego wiąże się ze zdolnością do postrzegania fonemów, sylab, słów czy zdań. Umiejętność ta jest niezbędna szczególnie w początkowej fazie procesu nauki czytania i pisania. Wykład na ten temat, zatytułowany Phoneme discrimination & identification in children with hearing impairment, wygłosi gość specjalny – prof. Frans Coninx z Uniwersytetu w Kolonii. Trzecim obszarem, któremu pragniemy poświęcić uwagę podczas tegorocznej konferencji, będzie rozwój teorii umysłu, czyli zdolności do reprezentowania stanów umysłu innych osób jako odrębnych zarówno od stanu rzeczywistości, jak i własnych stanów mentalnych. Teoria umysłu jest jedną z najważniejszych w codziennym życiu umiejętności poznawczych, ponieważ pozwala zrozumieć intencje innych osób, ich emocje, przekonania, pragnienia, a tym samym umożliwia przewidywanie ich działań, co jest podstawą efektywnej komunikacji i współpracy.

Warsztaty towarzyszące konferencji poświęcone praktycznemu wykorzystaniu zasad metody audytywno-werbalnej są przeznaczone dla logopedów, surdologopedów, pedagogów i surdopedagogów. Wykładowcami będą specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, absolwenci jedynego w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life© Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc. i Instytut Fizjologii Patologii Słuchu. Z trzech przygotowanych warsztatów uczestnicy konferencji będą mogli wybrać jeden, w którym wezmą udział. Podczas pierwszego warsztatu – podstawowego zostaną zaprezentowane zasady metody audytywno-werbalnej. Drugi – zaawansowany dostępny będzie wyłącznie dla osób, które zgłoszą się z nagraniem zajęć prowadzonych z rodzicami i dzieckiem w wieku do czterech lat. Materiał filmowy może zostać zmontowany z krótkich, pojedynczych fragmentów lub stanowić jednolite nagranie. Czas całego filmu nie może przekraczać 5 minut. Materiały, nagrane na płytę lub pamięć USB, należy zabrać ze sobą na warsztaty. Trzeci warsztat – w formie panelu dyskusyjnego – przeznaczony jest dla osób, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu terapii i chciałyby omówić wątpliwości i zasadność wprowadzenia technik i strategii metody audytywno-werbalnej do codziennej praktyki.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 03.12.2018 r.

Rejestracja jest dostępna jedynie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://ifps.org.pl/formularze/formularz-rejestracyjny/
Opłata za udział w konferencji: 160 zł

Kwotę prosimy wpłacić przelewem na konto:

Dane do przelewu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego 10,

Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009

W tytule płatności prosimy wpisywać: IX Konferencja „Słucham, więc potrafię” i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji do 26.11.2018 r. opłata konferencyjna będzie zwracana z potrąceniem 20%, po tym czasie nie będzie możliwości zwrotu.

Opłata obejmuje: udział w sesjach, materiały naukowo-szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie.

Język konferencji: polski

Miejsce konferencji:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Zakwaterowanie we własnym zakresie.

Przewodniczący konferencji
Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii

Sekretarz naukowy konferencji
dr Małgorzata Zgoda
avtkonferencja@ifps.org.pl
telefon: 22 35 60 334