IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - pt."Słucham, więc potrafię"

Programowanie słuchu. Programowanie języka. Programowanie umysłu.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Kajetanach

Gość Specjalny

Prof. dr hab. n. med. Andrej Kral

Profesor Andrej Kral jest neurobiologiem, dyrektorem Instytutu AudioNeuroTechnologii (VIANNA) na Uniwersytecie Medycznym w Hanowerze.

Urodził się w Bratysławie na Słowacji w 1969r. Studiował na wydziale medycyny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, a po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Patofizjologii tego Uniwersytetu. W roku 1995 otrzymał stypendium naukowe Wydziału Medycyny Uniwersytetu Goethego i przeniósł się do Frankfurtu n. Menem, gdzie pod kierunkiem Prof. Rainera Klinke prowadził badania z zakresu neurofizjologii implantów ślimakowych i głuchoty. W roku 2002 objął katedrę fizjologii a w 2004 otrzymał nominację profesorską i objął stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Neurofizjologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Hamburg-Eppendorf. W tym samym roku został adiunktem na Wydziale Kognitywistyki i Neuronauki Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas. Od roku 2009 jest wykładowcą i profesorem Neurobiologii Słyszenia, Dyrektorem Wydziału Otologii Eksperymentalnej, dyrektorem ds. naukowych Kliniki ORL oraz kierownikiem Instytutu AudioNeuroTechnologii Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze. W Instytucie tym prowadzone są pionierskie badania z zakresu techniki i neurobiologii urządzeń neuroprotetycznych, głównie protez słuchowych.

Prof. Andrej Kral jest jednym z pionierów w dziedzinie badań nad plastycznością ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności badań dotyczących istnienia okresów wrażliwych dla rozwoju zróżnicowanych funkcji układu słuchowego. Jest autorem naukowej teorii głoszącej, że głuchota we wczesnym dzieciństwie powoduje, że połączenia pomiędzy obszarami słuchowymi kory mózgowej oraz połączenia między układem słuchowym i innymi rejonami mózgu stają się funkcjonalnie słabsze (teoria ‘rozłączenia’ – ‘decoupling’). Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują oprócz tego zagadnienia związane z leczeniem zaburzeń słuchu za pomocą różnego rodzaju protez, takich jak implanty słuchowe.